Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jana Hudečková

Jírovcova 2
Brno-Kohoutovice
62300
547383720
ordinacehudeckova@seznam.cz

Ceník

 

                       ÚKONY PLACENÉ PŘÍMOU PLATBOU  
Potvrzení přihlášky do mateřské školy  první 100,- Kč,    další 50,- Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu na VŠ, SŠ          100,-Kč, další    50,- Kč
Potvrzení pro činnost ve sportovním oddílu -sportovní prohlídka - nutno EKG  300,- Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti k účasti na letním táboře, škole v přírodě, lyžařském kurzu atd.  150,- Kč
Pojistná událost  200,- Kč
Potravinářský průkaz, zdravotní průkaz  100,- Kč
Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškola)  300,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace jednoduchý  200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace obsáhlý  300,- Kč
Aplikace očkovací látky na přání rodičů (nadstandardní očkování)  200,- Kč (rotarix 100 Kč,-)
Uchycení náušnice napíchnutím / nastřelením
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 100 Kč
Lékařské vyšetření ve vlastním zájmu 
/ před pobytem a studiem v zahraničí /
200 Kč
 100,- Kč/250,- Kč
Vyšetření krevni skupiny na žádost rodičů 240,-
Vyšetrení protilátek dle ceniku laboratore
Vyšetrení neregistrovaných pacientů 400,-
Kontrolni vyšetření neregistr. pacientů 250,-